Informativni trening za angleško govoreče / Informative training for English speakers

Gerry z Ljubljana Life je zelo dobro organiziral poskusni trening ta tujce, živeče v Ljubljani, njihove družine in prijatelje. Število vadečih na tatamiju se je spreminjalo, a tistim, ki so trenirali do konca, je bilo všeč in upam, da bodo kmalu začeli obiskovati redne treninge.

Gerry from Ljubljana Life did a very good job organizing a trial training for Ljubljana expats, their families and friends. There was a various amount of people on tatami but those who practice till the end liked it, and hopefully we will see them attending regular classes soon.