Nekaj sprememb v urniku

Od naslednjega tedna bodo jutranni treningi v Ljubljani potekali v judo dvorani Bu-Ba centra (tam, kjer smo imeli seminar) - glej zemljevid.

Treningi v Lescah se bodo začeli eno uro kasneje, glej urnik