brezplačne delavnice Aikida

namenjene otrokom med 11 in 15 let, da pridobijo veščine za konstruktiven odziv na agresijo in nasilje


Kdaj?

Torek ali četrtek

  • 17:00 - 18:00

Več informacij

  • info@dokiai.com

  • 040 501 737 Staša

Kaj je SkillAi

Projekt SkillAi je namenjen sodelovanju med slovenskimi, nizozemskimi in madžarskimi aikido organizacijami. Spodbuja športno izobraževanje s posebnim poudarkom na zagotavljanju orodij mladim za boj proti agresiji in nasilju. Cilj projekta je razvoj novih metodologij z uporabo aikido načel.

Otrokom, starim od 11 do 15 let, omogoča brezplačni trening 1-krat tedensko.

Z uporabo metode, ki temelji na netekmovalnih vrednotah aikida, razvijamo veščine in kompetence mladih, da bodo lahko učinkovito obvladovali različne vrste socialnih napadov. Aplikacija aikido načel vzporedno z obstoječimi metodami za reševanje konfliktov omogoča udeležencem, da rešijo konflikt na miren, neagresiven način. Na delavnicah mladi udeleženci z učenjem tehnik aikida razvijajo svoje zmožnosti, osebnostne ter socialne veščine ter krepijo lastno psihofizične zdravje.

Do konca leta 2020 v našem klubu organiziramo brezplačne treninge aikida s poudarkom na pridobivanju veščin za konstruktivno reševanje konfliktov. Posebni fokus namenjamo vrstniškemu nasilju (angl. bullying). Na delavnicah obravnavamo in izražamo vsakdanje konfliktne situacije mladih ter načine, kako se k reševanju konfliktov pristopi konstruktivno.

RTV prispevek o projektu SkillAi:

Nosilec programa: Aikikai Slovenije, zveza aikido društev

Podizvajalec projekta: Dokiai Dojo

Projekt je sofinanciran iz EU programa Erasmus+