O Doju

prostor za poglobljeno pot k dobremu počutju in osebni rasti s pomočjo telesne aktivnosti


Naša zgodba

Zgodba telovadnice ob železniški postaji Ljubljana – Rakovnik se je začela leta 2010, ko je skupina navdušencev borilnih športov zapuščeno skladišče spremenila v center borilnih veščin.

Od takrat lahko ljubitelji rekreacije obiskujejo številne vadbene programe. Aikido in karate tečaji za odrasle in otroke, Budo vrtec za najmlajše ter dve različni vrsti joge. Od leta 2019 lahko tu vadijo tudi otroci s posebnimi potrebami.

dojo telovadnica ljubljana rakovnik


Predsednik društva Dokiai Aleksandr Starovojtov:

“Želim si živeti zdravo in kakovostno. Verjamem, da je najboljša pot do tega z lastnim delom, ki hkrati navdihuje in pomaga drugim. Zato smo s podobno mislečimi prijatelji vložili veliko časa in ljubezni v skupni projekt, ki smo ga poimenovali Dokiai Dojo – prostor za poglobljeno pot k dobremu počutju in osebni rasti s pomočjo telesne aktivnosti. Smo edina telovadnica v Ljubljani in njeni okolici, kjer staršem vadečih otrok omogočamo, da si lahko v času otrokovega treninga vzamejo čas zase; se udeležijo jogijske prakse v sosednji dvorani in ne visijo na telefonu ali v trgovini.”aikido karate dojo yoga class

Društvo Dokiai je bilo ustanovljeno leta 2004 in od 2010 ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju športa.Naše poslanstvo

je seznanjati in prenašati vrednote in načela veščin, kot so aikido, karate in joga (stabilnost, red, samodisciplina, obvladovanje stresa in reševanje konfliktov), na ljudi obeh spolov, vseh starosti in stopenj izobrazbe.

Posebno skrb posvečamo mladim - predšolskim otrokom (vrtec BUDO), osnovnošolcem, dijakom, študentom ter otrokom s posebnimi potrebami, kot na primer Aspergerjev sindrom, ADHD in/ali motnjo pozornosti (skupina BUDOMIR). S komercialnimi dejavnostmi naše društvo zagotavlja visoko raven treningov, nenehno izobraževanje naših trenerjev in sodelavcev, potrebno opremo za kakovosten trening ter kritje stroškov vzdrževanja prostorov našega društva.

Komercialne dejavnosti našega društva (oddajanje lastnih prostorov drugim uporabnikom, sodelovanje s trenerji, vaditelji in učitelji s podobnimi znanji in veščinami, ter organizacija različnih delavnic in tečajev na temo filozofija in načela aikida, karateja in joge) so vselej v skladu s poslanstvom, vrednotami in etiko, ki so poglavitno vodilo društva Dokiai.


Finančno poročilo

Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogočajo izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavo izkaza uspeha in bilance stanja, po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe. Poslovne knjige so prihodkov in odhodkov, knjigo terjatev in obveznosti ter register osnovnih sredstev. Poslovne knjige se odprejeo in zaključijo vsako leto.

Več o tem ...

Sredstva za delovanje društva se zbirajo iz članarin. Zelo majhen delež odpade na vplačila dohodnin iz proračuna (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev). Vsa sredstva pridobljena od članov in državnega proračuna so porabljena za delovanje društva. Vsi prikazani stroški so nastali kot neposredna posledica izvajanja nepridobitne dejavnosti drušva.